Eltjänster

Eltjänster till oslagbara priser ✓ Bästa möjliga kvalitet ✓ Köp Eltjänster online och få den hemlevererad ✓ Snabb leverans i hela Sverige.

 
 
Sidor: 1 2next pagelast page

Dra ny elkabel på vägg

Dra ny elkabel på vägg
148 kr

I vår tjänst Montering av ny elkabel på vägg ingår: ? Montering av elkabel på såväl betongvägg som vanlig gips- eller trävägg. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Mät antalet löpmeter elkabel som ska dras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för montering av elkabel? Kabel ? Spikklammer ? Plugg (vid betong)

Dra utanpåliggande kabel gips - vägg/tak

Dra utanpåliggande kabel gips - vägg/tak
148 kr

I vår tjänst Dra nya elledningar i ny gipsvägg/tak ingår: ? Dragning av elslang eller vp-rör ? Dragning av ny elledning. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Mät antalet löpmeter som dragning av ny elledning i ny gipsvägg/tak avser. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. ? Gipsskivor ej är monterade. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten inte motsvara kraven för säker el kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för dragning av nya elledningar i ny gipsvägg/tak? Elkabel ? VP-rör ? Elslang ? Skarvmuff

Dragning av ny elkabel gips- vägg/tak

Dragning av ny elkabel gips- vägg/tak
178 kr

I vår tjänst Dra nya elledningar i ny gipsvägg/tak ingår: ? Dragning av elslang eller vp-rör ? Dragning av ny elledning. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Mät antalet löpmeter som dragning av ny elledning i ny gipsvägg/tak avser. ?Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt d.v.s. inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande i anslutning till det område där arbetet ska utföras. ? Gipsskivor ej är monterade. Tips från experterna:? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. I händelse av att tidigare utförda elarbeten inte motsvara kraven för säker el kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Dragning av nya elledningar i ny gips- vägg/tak:? Elkabel ? VP-rör ? Elslang ? Skarvmuff

Montering av apparatdosa

Montering av apparatdosa
198 kr

I vår tjänst Montering av apparatdosa (eldosa) i ny gipsvägg ingår: ? Montering av apparatdosa. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift:? Räkna antalet apparatdosor som ska monteras i ny gipsvägg. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? Gipsskivor ska inte vara monterade. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Montering av apparatdosa i ny gipsvägg:? Apparatdosor avsedda för 16 mm vp-rör ? Anslutningsmuff, då rör eller slang inte passar i dosan ingångar.

Byte/Installtion av Strömbrytare

Byte/Installtion av Strömbrytare
298 kr

I vår tjänst Byte/Installation av strömbrytare ingår: ? Demontering av gammal strömbrytare ? Montering av ny strömbrytare enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift:? Räkna antalet strömbrytare som ska bytas eller monteras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna:? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Byte/Installation av strömbrytare:- Godkända strömbrytare

Byte/Installation av Vägguttag

Byte/Installation av Vägguttag
298 kr

I vår tjänst Byta/installation av vägguttag ingår: ? Byte och montering av nytt vägguttag enligt tillverkarens monteringsanvisningar. ? Bytet sker av auktoriserad elinstallatör Din uppgift:? Räkna antalet vägguttag som ska bytas/monteras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna:? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler ochnormer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för byte av strömbrytare? Godkända vägguttag

Fräsa in dosa i betong/lättbetong

Fräsa in dosa i betong/lättbetong
349 kr

I vår tjänst fräsa in elledningar i betongvägg ingår: 1. Fräsning inklusive dragning av ny elledning. OBS, hyra av spårmaskin, dammsugare samt dammsugarpåsar tillkommer, pris lämnas av installatören.Förutsättningar för tjänstenFör att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras. ? Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert. ? Ställning eller skylift ingå inte. ? Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras. ? Avfallshantering ingår ej.Vad händer efter mitt köp? När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Hur funkar ROT-avdraget?För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss. OBS! Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Montera spotlights

Montera spotlights
390 kr

I vår tjänst Montering och installation av spotlights ingår: 1. Montering och installation av spotlights enligt tillverkarens monteringsanvisningar 2. Anslutning till befintligt uttag/dosa. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Förutsättningar för tjänstenFör att våra hantverkare ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den hantverkare som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan hantverkare och köparen. ? Håltagning ingår ej. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive spotlights. ? De två vanligaste spänningarna för armaturer är 12 V eller 230 V. Till skillnad från 230 V kräver 12 V en eller fler transformatorer som fordrar ett visst utrymme för att kunna gömmas i taket, ett skåp eller på annan lämplig plats. ? Alla armaturer i badrum skall vara IP-klassade. ? I de fall halogenspotlights eller LED-armatur med krav på skydd mot brännbart material monteras, ska skyddskopp vara monterade. ? Vid installation i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. Om det inte gör det kan du beställa via vår tjänst, installation av jordfelsbrytare. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. Det ingår ingen fram bärning, transport eller flytt av material. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt dvs inga möbler gardiner, blommor etc i anslutning till det område där arbetet ska utföras. ? Felsökning ingår ej. ? Hus som är K-märkta ingår inte. Där lämnas separat offert. ? Ställning eller skylift ingå inte. ? Det ska finnas farbar väg till den plats där arbetet ska utföras. ? Avfallshantering ingår ej.Din uppgift:? Ange antalet spotlights som ska installeras. Vad händer efter mitt köp? När du beställt din tjänst tar hantverkaren kontakt med dig inom 2 arbetsdagar för att bestämmer en tid som passar för utförande av projektet. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Hur funkar ROT-avdraget?För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss. OBS! Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion.

Installation av Köksbelysning under skåp

Installation av Köksbelysning under skåp
398 kr

I vår tjänst Installation av köksarmatur ingår: ? Montering och installation av köksarmatur (underkant överskåp) enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift:? Räkna antalet köksarmaturer som ska installeras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för köksarmaturen. ? I de fall strömbrytare inte är integrerat med armaturen ska strömbrytare finnas monterade. Tips från experterna:? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. ? Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för installation av köksarmatur (underkant överskåp)? Köksarmatur ? Skruv

Byte/Installation av Dimmer

Byte/Installation av Dimmer
398 kr

I vår tjänst Installation av dimmer ingår: ? Byte och montering av dimmer enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Räkna antalet dimrar som ska bytas eller monteras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Montering/byte av dimmer? Godkänd dimmer När du beställt installation av dimmer kontaktar vi dig inom 48 timmar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Hur mäter jag upp inför byte av strömbrytareRäkna antalet dimrar som ska bytas eller monteras. Förutsättningar för tjänstenFör att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Hur funkar ROT-avdragetFör att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering & Installation av Väggarmatur

Montering & Installation av Väggarmatur
398 kr

I vår tjänst Montering och installation av väggarmatur ingår: ? Montering av ny väggarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift:? Räkna antalet väggarmaturer som ska installeras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive väggarmatur. ? Armaturer i badrum ska vara IP-klassade. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Vid installation av väggarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sen tidigare. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för installation av väggarmatur? Väggarmatur ? Skruv ? Plugg

Dra ny kabel i befintlig gipsskiva

Dra ny kabel i befintlig gipsskiva
498 kr

I vår tjänst Dra nya elledningar i befintlig gipsvägg ingår: ? Dragning av ny elledning. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift:? Mät antalet löpmeter elledning som ska dras i befintlig gipsvägg. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för dra nya elledningar i befintlig gipsvägg? Maskeringstape ? Mjölkpapp ? Skyddsplast ? Elkabel ? Dosa ? VP-rör ? Elslang ? Skarvmuff

Installation av takarmatur

Installation av takarmatur
498 kr

I vår tjänst Installation av takarmatur ingår: ? Montering och installation av takarmatur enligt tillverkarens monteringsanvisningar samt anslutning till befintligt uttag/dosa. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Räkna antalet takarmaturer som ska installeras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive takarmatur. ? Armaturer i badrum ska vara IP-klassade. Taklampa just för våtutrymmen. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Vid installation av takarmatur i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för installation av takarmatur? Takarmatur ? Skruv ? Plugg

Montering och Installation av Golvvärme

Montering och Installation av Golvvärme
559 kr

I vår tjänst Montering och installation av golvvärme ingår: ? Montering och installation enligt tillverkarens monterings- och installationsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Mät upp golvytan där golvärmen ska placeras, rummets längd x bredd. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? Det ska finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för termostaten. ? Underlaget ska vara klart för läggning av golvvärme. Tips från expterterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för montering och installation av golvvärme? Golvärmekit (kabel inkl termostat och givare) ? Fixeringstejp ? Limstavar ? Vidhäftningsprimer OBS När det gäller materialet för värmegolv kan det variera beroende på vilket golvvärmesystem man valt. Var därför uppmärksam på vad golvvärmekitet innehåller. Hur mäter jag upp inför montering och installation golvvärmeMät upp golvytan där golvärmen ska placeras, rummets längd x bredd. Förutsättningar för tjänstenFör att vår installatör ska kunna göra ett bra jobb krävs att vissa förutsättningar är uppfyllda. Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? Det ska finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive väggarmatur. ? Underlaget ska vara klart för läggning av golvvärme. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Hur funkar ROT-avdragetFör att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadsrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Montering och Installation Spotlight

Montering och Installation Spotlight
598 kr

I vår tjänst Montering och installation av spotlights ingår: ? Montering och installation av spotlights enligt tillverkarens monteringsanvisningar ? Anslutning till befintligt uttag/dosa. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Räkna antalet spotlights som ska installeras. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för respektive spotlight. Tips från expterterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatören och köparen. ? De två vanligaste spänningarna för armaturer är 12 V eller 230 V. Till skillnad från 230 V kräver 12 V en eller fler transformatorer som fordrar ett visst utrymme för att kunna gömmas i taket, ett skåp eller på annan lämplig plats. ? Alla armaturer i badrum skall vara IP-klassade. ? I de fall halogenspotlights eller LED-armatur med krav på skydd mot brännbart material monteras, ska skyddskopp vara monterade. ? Vid installation i badrum ska det finnas en godkänd jordfelsbrytare installerad sedan tidigare. Om det inte gör det kan du beställa via vår tjänst, installation av jordfelsbrytare. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för installation av spotlights? Spotlights ? Transformator (vid 12V)

Installation Ugn

Installation Ugn
688 kr

I vår tjänst Installation av ugn ingår: ? Installation enligt tillverkarens monteringsanvisningar. Arbetet utförs av behörig elinstallatör. OBS! Tänk på att i de fall som installation av inventarier inte sker i samband med ombyggnad ger det inte rätt till skattereduktion. Exempel på installation av inventarier är inkoppling av tvättmaskin, diskmaskin, torktumlare, kyl, frys, spis, larm och parabolantenn. Installationer som medför mer omfattande byggåtgärder kan ge rätt till skattereduktion. Din uppgift: ? Mät upp ytan där ugnen ska placeras. Kontrollera så att ugnen har rätt mått för att passa in. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. ? El ska finnas framdraget till inkopplingspunkt för ugnen. Tips från expertern: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbetet som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för Installation av ugn? Ugn

Fräsa in ledningar i Betong

Fräsa in ledningar i Betong
798 kr

I vår tjänst Fräsa in elledningar i betongvägg ingår: ? Fräsning inklusive dragning av ny elledning. OBS, hyra av spårmaskin, dammsugare samt dammsugarpåsar tillkommer, pris fås av elektrikern Arbetet utförs av behörig elinstallatör. Din uppgift: ? Mät antalet löpmeter som ska fräsas upp i betongvägg. ? Allt material som skall användas skall finnas på plats i anslutning till utrymmet där arbetet ska utföras. ? Området där arbetet ska utföras måste vara tillgängligt ? det vill säga inga möbler, gardiner, kläder, blommor och liknande får vara i vägen. Tips från experterna: ? Generellt sett gäller att om någon förutsättning inte är uppfylld, kan den installatör som fått uppdraget rätta till denna, mot en extra kostnad. Det görs upp direkt mellan installatör och köparen. ? Arbete som elinstallatören utför ska vara fackmannamässigt och enligt gällande regler och normer för säker el. Om tidigare utförda elarbeten inte motsvarar kraven för säker el, kan vår installatör åtgärda bristerna mot en tilläggskostnad alternativt avsäga sig uppdraget. Materialchecklista för fräsning av elkabel i betongvägg? Maskeringstape ? Mjölkpapp ? Skyddsplast ? Elkabel ? Dosa ? VP-rör ? Elslang ? Skarvmuff ? Rörböjar

Timdebitering på löpanderäkning

Timdebitering på löpanderäkning
798 kr

Ibland kan det hända att ingen av våra fastpristjänster passar då kan du välja att köpa kompletterande hantverkstimmar. Timdebitering avser de situationer som uppstår i samband med utförande av ett befintligt uppdrag där kunden önskar utförande av kompletterande arbeten på löpande räkning. Minimidebitering är 2 timmar. Tänk på att beskriva vad du vill ha hjälp med när du köper hantverkstimmar. Du beskriver det i informationsfältet.Vad händer efter mitt köp?När du beställt de tjänster som är intressanta för dig ser vi till att en hantverkare kontaktar dig inom 2 arbetsdagar och bestämmer en tid som passar för uppdraget. Har du frågor eller funderingar kontaktar du vår kundtjänst på nummer 0771-89 00 89 så får du hjälp av någon av våra specialister.Hur funkar ROT-avdraget?För att vi skall kunna administrera ROT-avdraget måste du ange personnummer och fastighetsbeteckning på det objekt som avses. Bor du i bostadsrätt skall bostadrättsföreningens organisationsnummer och ditt lägenhetsnummer också anges. Använd kommentarsfältet när du lägger ordern. Om Byggmax ansökan om skatteavdrag (ROT) avslås är du betalningsskyldig för den del som avdragits som preliminär skattereduktion. Om du från början vet att du ej kan få ROT-avdrag, ange gärna det i kommentarsfältet, så underlättar det för oss.

Sidor: 1 2next pagelast page